Leave Your Message
0102

Esasy önüm

BIZ hakda

Aýal

BRAND GIRIŞ

JIKE INDUSTRY Hytaýyň Şandong şäheriniň Linýi şäherinde 2016-njy ýylda döredildi. JIKE kapsulalar öýi, Linyi şäheriniň Hedong etrabynda, Linyi howa menziline we Lunan demir ýolunyň golaýynda we Çingdao portuna 200 km uzaklykda ýerleşýän Jike Industriýa degişlidir. Harytlary 3 sagatdan 6 sagadyň dowamynda daşap bolýar.

KÖPRÄK OKA43j1
b2va1
2016
.Yllar
Guruldy
100
+
Baýrak şahadatnamasy
100
+
Işçiler
50000
m2
Kwadrat metrler

Önümlerimiz

Çäkleri açmak we bozmak bilen gyzyklanmagymyzdan doguldy. We ýok et

näme üçin bizi saýlamaly?

Apple-Cabinn62
652f75fv2f
652f75fq1p

Modully önümçilik

Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin modully önümçilik

OEM-i goldaň

Specializedöriteleşdirilen tehnologiýa we enjamlar bilen

Custöriteleşdirilen

Professionallaşdyrylan doly hyzmat edýäris

Gapydan gapy hyzmaty

Has aladaly, has amatly bolsun